Hotel Camelot - restaurace, ubytování
Hotel Camelot - English Hotel Camelot - Germany Hotel Camelot - Czech

Nově – Online Check-in card

Pro naše hosty nabízíme možnost předvyplnění Check-in card přes systém Alfred nebo odkazem na našich stránkách.  Před příjezdem do hotelu vyplňte a podepište check-in card všech ubytovaných a odevzdejte na recepci, urychlíte odbavení při příjezdu.