Hotel Camelot - restaurace, ubytování
Hotel Camelot - English Hotel Camelot - Germany Hotel Camelot - Czech

Nově – Online Check-in card

Od června 2020 jsme spustili možnost předvyplnění Check-in card.  Před příjezdem do hotelu vyplňte, vytiskněte a podepište check-in card všech ubytovaných a odevzdejte na recepci, urychlíte odbavení při příjezdu, můžete rovněž vyplnit a zaslat mailem, vytiskneme a podepíšete až na recepci při příjezdu.